Förskolan Växthuset AB

Den "lilla naturliga" förskolan i centrum

Vi vill ge barnen trygghet i den lilla förskolan tillsammans med välutbildade pedagoger.

Vår värdegrund vilar på demokratiska värderingar.

Där lek och lärande går hand i hand efter varje barns egna förutsättningar.

Vi startar det livslånga lärandet.

Omsorg , hänsyn och respekt är viktiga begrepp för oss ALLA på Växthuset.

Det är viktigt att alla känner sig trygga hos oss-då får vi roligt tillsammans.

Vi jobbar med att få in barnen i medbestämmandet. De kan själva få välja olika saker.

Att dokumentera barns lärande är viktigt och det gör vi i det systematiska kvalitetsarbetet.

Att vara ute mycket varje dag är en självklarhet!Vi har samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet.Bedriver Knytte och Mulle verksamhet.

Pedagogerna som alla har pedagogisk utbildning deltar i barnens lek och är medupptäckare.

Vi genomför varje termin utvecklingssamtal med föräldrar och barn.Vi intervjuar varje barn om hur de upplever sin dagliga vistelse på förskolan.

Pedagogerna utvecklar löpande det systematiska kvalitetsarbetet.