förskolan Växthuset AB

Den "lilla naturliga" förskolan i centrum

 

Vi ligger centralt placerade.

Verksamheten riktar sig till barn mellan 1-6 år.Endast utbildade pedagoger arbetar med barnen.

Vi följer barnet från" frö till blomma" och sätter barnet i fokus och arbetar med portfolio.Vi är  Knytte/Mulleförskola.

 

 

Just nu är våra öppettider 7-17 men det kan ändras .Vi tittar på behovet som finns just nu.

Vi har  ca.25-28 platser .Varierar efter syskonförturer m.m.Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen.Det finns fyra olika grupper .Barnen har också fördelen att kunna umgås tillsammans under dagen i olika grupperingar efter val som de själva gjort.Barns inflytande.

Vi är sju personal(alla arbetar inte heltid). Fem är pedagoger och två anställd har andra arbetsuppgifter men hoppar in vid ex.sjukdom i personalgruppen. Vilket innebär att vi nästan aldrig tar in vikarier.

Verksamheten präglas av ett genomtänkt arbetssätt .Vi arbetar med portfolio.Detta är ett enkelt och lätt sätt att tillsammans med barnen dokumentera och se deras lärande/utveckling.Vi lyfter även upp matematik ,teknik/naturkunskap och språk/kommunikation.

Alla barn får möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter efter ålder och mognad. Alla får möjlighet att utvecklas på sin nivå.Leken är en viktig byggsten för vidare utveckling. Där provar barnen helt naturligt sina förmågor och utvecklas. Barnen i förskolan LÄR GENOM LEK!!Vi arbetar aktivt med reviderade Lpfö 2019 (läroplanen i förskolan).Materialet i förskolan stimulerar till lek och konstruktion tillsammans men även ensam när så önskas.Pedagogerna deltar aktivt i barnens lek. Ibland bara som "bollplank" och ibland behövs mer hjälp att sätta igång eller föra leken vidare och då finns vi där. De yngre barnen behöver också närhet och en famn eller knä att sitta i/hos. Pedagogerna finns på barnens nivå. Vi tar vara på leken och vardagssituationerna för att leka in begrepp och kroppsuppfattning och andra saker som kan vara bra att kunna. Vi uppmuntrar barnen att  tänka själva och att de provar egna lösningar och inte alltid blir serverade färdiga lösningar.Genom att vi har en grupp med barn i olika åldrar blir barnen väldigt hjälpsamma mot varandra och de större hjälper de mindre på ett helt naturligt sätt. VI HAR ROLIGT TILLSAMMANS!

Ställ er gärna i kö.Fyll i köanmälan.

Vi fyller på barngruppen löpande vid lediga platser så ställ er gärna i kön.Tittar på ht 19 just nu.

2019-02-13

Friluftsfrämjandet

 

 

För oss är naturen självklar! Att leka fram kunskap väcker lust och stimulerar hjärnans tillväxt, särskilt i åldrarna tre till sex år. Friluftsliv, lek, rörelse och naturupplevelser med alla sinnen är grunden i Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik. Hos oss får ditt barn röra på sig, lära sig om natur och allemansrätt och värna om miljön. Vi ger ditt barn en start på en livslång relation till naturen och en hälsosam livsstil. Något som följer barnen vidare i livet. Vi kallar naturen för världens bästa klassrum – för ett framtida hållbart samhälle i praktiken.

 

Knytte och mulleförskola

med friluftsfrämjandet i ryggen.

ALLA barn är i skogen regelbundet.Knopp,Knytte och nu Mulle också!

Vi har en liten gård MEN NU egen skog som vi arrenderar.Det blir mer uteaktiviteter och matlagning i skogen. HÄRLIGT!

köanmälan under kontaktsidan